املت-قارچ-و-بیکن
املت قارچ و بیکن
2,100,000 ریال
صبحانه-آمریکایی
صبحانه آمریکایی
2,600,000 ریال
نیمرو-خرما
نیمرو خرما
1,100,000 ریال
املت-ایرانی
املت ایرانی
1,100,000 ریال
املت-قارچ-و-شوید
املت قارچ و شوید
1,700,000 ریال
املت-قارچ-و-اسفناج
املت قارچ و اسفناج
1,700,000 ریال
پنیر-برشته
پنیر برشته
1,700,000 ریال
چاشت-ایرانی
چاشت ایرانی
2,100,000 ریال