ناچوز
ناچوز
2,300,000 ریال
سیب‌‌سرخ‌با‌سس‌قارچ‌وبیکن
سیب‌‌سرخ‌با‌سس‌قارچ‌وبیکن
2,800,000 ریال
چیپس-وپنیر-با-بیکن-و-قارچ
چیپس وپنیر با بیکن و قارچ
2,800,000 ریال
سالاد-سزار
سالاد سزار
2,800,000 ریال
سالاد-سبز
سالاد سبز
2,700,000 ریال
سالاد-بادام-زمینی
سالاد بادام زمینی
2,700,000 ریال
سیب‌سرخ‌‌ساده
سیب‌سرخ‌‌ساده
1,350,000 ریال
سیب‌سرخ‌باسس‌قارچ
سیب‌سرخ‌باسس‌قارچ
1,900,000 ریال