کسادیامرغ
کسادیامرغ
3,600,000 ریال
استیک-مرغ
استیک مرغ
3,700,000 ریال
چیکن-برگر-با-سس-قارچ
چیکن برگر با سس قارچ
3,300,000 ریال
چیز-برگر
چیز برگر
2,900,000 ریال
چیکن-چیز-برگر
چیکن چیز برگر
2,400,000 ریال
پنینی‌رست‌بیف
پنینی‌رست‌بیف
3,700,000 ریال
چیکن‌آلفردو
چیکن‌آلفردو
2,700,000 ریال
کسادیا-گوشت
کسادیا گوشت
4,300,000 ریال
چیکن-پستو
چیکن پستو
2,600,000 ریال
فاهیتا-میکس
فاهیتا میکس
3,700,000 ریال
کاسه-سبزیجات
کاسه سبزیجات
2,400,000 ریال
پنینی-فیله-مرغ-با-پستو-خامه-ای
پنینی فیله مرغ با پستو خامه ای
3,200,000 ریال
لازانیا
لازانیا
3,900,000 ریال
رولت-مرغ-تنوری
رولت مرغ تنوری
3,500,000 ریال
فاهیتا-مرغ
فاهیتا مرغ
3,400,000 ریال
فاهیتا-گوشت
فاهیتا گوشت
3,900,000 ریال
-چیز-برگر-با-سس-قارچ
چیز برگر با سس قارچ
3,700,000 ریال